کد خبر : 32199
تاریخ انتشار : ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 301 بازدید

از توفان به يونان از آتش به آب

  امیرهوشنگ گراوند: مديترانه در هر مدى ترانه اى غمناك روى امواج لب ساحل مى آورد ” آى آدمها ! ” كه بر ساحل نرم آفتاب مى گيريد بگيريد پر و بال مرغان مهاجر نه در شكل ساعت ٧ از فصلى به فصلى و از جايى به جايى كه هر ساعت روى قايق سوراخ مدوزا […]

 

امیرهوشنگ گراوند:

مديترانه
در هر مدى ترانه اى غمناك
روى امواج
لب ساحل مى آورد
” آى آدمها ! ”
كه بر ساحل نرم آفتاب مى گيريد
بگيريد
پر و بال مرغان مهاجر
نه در شكل ساعت ٧
از فصلى به فصلى و
از جايى به جايى
كه هر ساعت
روى قايق سوراخ مدوزا
از توفان
به
يونان
از آتش
به آب مى زنند.
مديترانه
در هر جزرى جزيره اى سرگردان
در قاره اى گمشده پياده مى كند و
موج روى موج آنتن مى رود :
آى آيلان ها
كه بر ساحل گرم، سرد خوابيده ايد
بخوابيد
كه بيدار باش اتان را
هيچ ساحلى، دارالسلام نخواهد بود
از درياهاى سياه
به درياهاى آزاد.
مديترانه
به هر مد و در هر جزرش
قايق روى موج و موج روى قايق
همآواى سيرن ها
ترانه اى غريب بر سينه ساحل
فرياد مى كشد :
آى آدم ها
آى آيلان ها
آى آى ….!

بیان دیدگاه !

نام :