کد خبر : 30144
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 282 بازدید

بررسی عملکرد دولت یازدهم درحوزه سیاست خارجی

  امیرحسین محمودوند: پرواضح است که موضوع سیاست خارجی بخشی خطیر در زندگی، رفتار و زمامداری تمام دولت-ملت‌ها بشمار می‌ رود.امروزه جوامعی سعادتمند٬موفق وبهروزخواهندشدکه مقوله سیاست خارجی رابه مثابه یک اهرم پیشرفت جدی بگیرندوعمیقابه آن بپردازند. قطع رابطه باجهان نه شدنی است نه امکان‌پذیراست و نمی‌توان کشور را از جهان جدا کرد. اکنون دنیا نه […]

photo_2016-09-13_09-58-49

 

امیرحسین محمودوند:

پرواضح است که موضوع سیاست خارجی بخشی خطیر در زندگی، رفتار و زمامداری تمام دولت-ملت‌ها بشمار می‌ رود.امروزه جوامعی سعادتمند٬موفق وبهروزخواهندشدکه مقوله سیاست خارجی رابه مثابه یک اهرم پیشرفت جدی بگیرندوعمیقابه آن بپردازند. قطع رابطه باجهان نه شدنی است نه امکان‌پذیراست و نمی‌توان کشور را از جهان جدا کرد.
اکنون دنیا نه به سمت دوری و گریز، بلکه در مسیر بهم پیوستگی متقابل حرکت میکند.‌
سیاست خارجی ایران درسال های پس ازانقلاب شکوهمند اسلامی فراز وفرودهای متعددی راپشت سرنهاده است. از همان زمان که مردم ایران در انتخابات 24 خرداد 1392 رویکرد اعتدال و تدبیر را انتخاب کردند یکی از مهمترین عرصه هایی که انتظار می رفت دولت توجه ویژه ای به آن بکند، سیاست خارجی بود؛ عرصه ای که در آن ایران به دلیل مواضع و عملکردهای غیرکارشناسی دولتمردان در سال های پیش از این دولت، دچار تنزل جایگاه شده بود و مشکلاتی همچون انزوای منطقه ای و جهانی و گسترش فشارها و تحریم ها گریبانگیر کشورمان شده بود.
دکترروحانی باتکیه براین گفتمان که اساس سیاست خارجی بایستی در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی ایران باشد و اگر سیاست خارجی قادر باشد تأمین منافع ملی را تضمین و کشور را در راه توسعه و گسترش قرار دهد و به سخن ساده‌تر هزینه‌ها را کاهش و سودها را افزایش دهد، این سیاست خارجی مطلوب خواهد بودکارخودراآغازکرد.
دکترروحانی پیام انتخابات1392را سیاست خارجی پویا و فعال وتعامل با جهان که البته همراه با احترام، حفظ منافع و حقوق متقابل است اعلام کرد.

دولت دکترروحانی که تلفیقی از جریان های راست سنتی، تکنوکرات های نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان نزدیک به حجت الاسلام سید محمد خاتمی هستند،درچندسال گذشته بامنطق٬کیاست ودلسوزی به دنبال ارتقاجایگاه ایران درنظام بین الملل بوده وبه اذعان خبرگان علوم سیاسی اقدامات دولت دکتر روحانی درشکستن اجماع جهانی علیه ایران نوعی شاهکاراست. سیاست خارجی دولت یازدهم باپیشروی برمبنای تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا ساخته است.دیپلمات های حرفه ای تیم سیاست خارجی دولت یازدهم ودررأسشان دکترظریف درطول مدت خدمت خودودرخلال مناسبات بین المللی همواره براصولی نظیرخودداری ازدرشت سخن راندن درمقابل ابرقدرت ها والبته برنتابیدن درشتخویی آنان٬احترام متقابل٬تعامل اثربخش باجهان٬تدبیرواعتدال وترویج صلح ومخالفت باجنگ تأکیدنموده اندوذره ای ازاین اصول عدول نکرده اند.سیاست خارجی دولت یازدهم به دنیانشان دادکه ایران بعنوان کشوری اثرگذاردرمنطقه باقاطعیت به دنبال صلح وثبات درمنطقه وجهان است ودرپی تغییرمرزهاودولت هانیست.به اعتراف کنشگران وصاحبنظران سیاسی منصف درداخل وخارج کشوردولت یازدهم نمره قابل قبول ودرخورتوجهی درحوزه سیاست خارجی کسب می کند.متأسفانه برخی رسانه ها به بی اخلاقی هادامن زده اندومدام درحال تخریب وبلوکه کردن عملکردهای مثبت وتوفیقات دولت ازجمله درحوزه سیاست خارجی هستند.مثلاتوفیقی که اخیرادراوپک به دست آمداگردردولت قبل اتفاق می افتاداین رسانه هاگوش فلک راکرمیکردند.‏

دیدگاه ها

سعید خراسانی در گفته :

بسیار عالی.
امیدوارم مردم عزیز ایران قدر دکتر روحانی را بدانند …

[پاسخ]

سعید خراسانی در گفته :

بسیار عالی

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :