کد خبر : 32873
تاریخ انتشار : 13 شهریور 1396 - 06:38
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 63 بازدید

تفکر شطرنجی در انتصابات

شهرام شرفی: این حق طبیعی ذیل آزاد بیان و اختیار و اراده انسان‌ها در یک موقعیت دموکراتیک است که از یک مدیر انتقاد کنند یا از یک مدیر حمایت کنند. در تفکر شطرنجی فقط این نکته مهم نیست که یک مدیر برکنار شود بلکه جنبه‌ی سلبی همراه جنبه ایجابی لحاظ می‌شود به این معنی که […]

شهرام شرفی:

این حق طبیعی ذیل آزاد بیان و اختیار و اراده انسان‌ها در یک موقعیت دموکراتیک است که از یک مدیر انتقاد کنند یا از یک مدیر حمایت کنند.

در تفکر شطرنجی فقط این نکته مهم نیست که یک مدیر برکنار شود بلکه جنبه‌ی سلبی همراه جنبه ایجابی لحاظ می‌شود به این معنی که اگر یک مدیر برکنار بشود چه مدیری به جایش در مسند قرار خواهد گرفت؟

این نوع تفکر شطرنجی نوعی سیاست‌ورزی واقع‌بینانه است که در مقابل کنش‌گری احساسی قرار دارد؛ در کنش‌گری احساسی فقط به این موضوع توجه می‌شود که مدیر برکنار شود اما جنبه ایجابی که انتخاب جایگزین است درنظر گرفته نمی‌شود!

از این روست که ممکن است برکناری یک مدیر لزوماً به نتایج مطلوب منتهی نشود؛ زیرا در کنش‌گری احساسی، فقط یک روی سکه که جنبه‌ی سلبی ماجراست مدنظر قرار می‌گیرد.

در سیاست‌ورزی شطرنجی، نوعی عمل‌گرایی نهفته است که سلب و ایجاب، هر دو همراه هم پیش می‌روند.

بیان دیدگاه !

نام :