کد خبر : 31415
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 198 بازدید

کاندیدای پوششی، فرصت یا تهدید!؟ / ابهام در صلاحیت روحانی ، حربه ی مخالفین

  محسن رستمی: از مدت ها پیش در سطح رسانه ها و فعالین سیاسی و جناح اصلاح طلب موضوع «صلاحیت روحانی »به یکی از مباحث مطرح و قابل توجه تبدیل گشته بود و این دغدغه و سوال وجود داشت که آیا احتمال رد صلاحیت روحانی برای این دور و جود دارد یا نه!؟ بخشی از […]

01

 

محسن رستمی:

از مدت ها پیش در سطح رسانه ها و فعالین سیاسی و جناح اصلاح طلب موضوع «صلاحیت روحانی »به یکی از مباحث مطرح و قابل توجه تبدیل گشته بود و این دغدغه و سوال وجود داشت که آیا احتمال رد صلاحیت روحانی برای این دور و جود دارد یا نه!؟ بخشی از مخالفین  این موضوع با  توجه به فرض سابق در ادوار گذشته در تایید روسای جمهورسابق برای دو دوره،  مطرح شدن این ظن و دغدغه را عاری از حقیقت دانسته و این تجربه و سابقه را به عنوان استدلال و دلیل بر استمرار این روند در تایید صلاحیت روحانی می دانند که دامن زدن به این  بحث ، محلی از اعراب نداشته و جز بازی کردن در زمین مخالفین روحانی نمی باشد و این موضوع را بحثی کاملا انحرافی و جهت دار از طرف جناح مقابل  دانسته که فضای یاس و دو دلی و غبار آلودی را بر اردوگاه حامیان دولت حاکم نماید و به عنوان یک ابزار و اهرم فشار علیه دولت به کار گرفته شود و فضای ذهنی و روانی را دامن زده و نهادهای مسئول را تحت تاثیر قرار دهند و در سویی دیگر عده ای به تجربه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته اشاره می کنند که  همین قرینه و تجربه کافی است که مجموعه اصلاح طلبان و اعتدالیون همه احتمالات را در انتخابات پیش رو لحاظ نموده و هر احتمالی را هر چند اندک جدی گرفته  و برای آن برنامه و راهکاری را تدارک دیده باشند .

تجربه رد صلاحیت هاشمی و گزینه محتمل

یکی از گزینه ها و استراتژی های مطرح شده ، “کاندیدای پوششی “بود و در این سوی ماجرا  همان حامیان روحانی به مخالفت به به پذیرش این فرضیه و سناریو پرداخته و آن را برنامه ریزی جناح مقابل برای ایجاد تفرقه و انشقاق در میان حامیان دولت می دانند و مطرح شدن کاندیدای پوششی را در کنار روحانی رد می نمودند و قبول این وضعیت را خود یک گام  روانی در جهت پذیرش رد صلاحیت روحانی تعبیر می نمودند و در طیفی دیگر همان طور که گفته شد تجربه هاشمی رفسنجانی برای آنان یک واقعیت بارز و نمونه ای  از پیچیدگی ها و تصمیم گیری های ساخت  قدرت و غیر قابل پیش می دانستند که شرط اساسی و عاقلانه آن است که هر احتمالی در آینده سیاسی کشور می تواند محتمل و قرین به یقین باشد و نباید احساسی و به دور از عقلانیت برخورد کرد و شرط عقل حکم می کند که در کنار روحانی یک کاندیدای پوششی و در عرض او پیش بینی و اندیشیده شود تا در شرایط غیر عادی و غیر قابل پیش بینی بتوان از آن به عنوان کاندیدای جایگزین استفاده کرد و غافل گیر نشویم. همین دغدغه و نگرانی باعث شد که سرانجام اسحاق جهانگیر ی، معاون اول رئیس جمهور و عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی برای ریاست جمهوری ثبت نام نماید که ورود ایشان به عرصه انتخابات با توجه به ازدیاد کاندیداهای جناح مقابل و سناریوی تدارک شده آنها و تقسیم کاری که در میان آنها در مواجه با حسن روحانی انجام گرفته که هر کدام از منظر ونگاهی بتوانند  کارنامه دولت را در منظر افکار عمومی زیر سوال برده و با تضعیف جایگاه ایشان به مقصود و نیت خویش جامعه عمل بپوشند و جهانگیری نیز در این عرصه  می تواند مدافع کلیت کارنامه دولت و خنثی کننده بخشی از این برنامه ها و تخریب هایی که بر علیه روحانی  شکل خواهد گرفت در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی باشد که این روش و برنامه بر حداقلی از واقعیت شکل گرفته و نمی توان آن را نادیده گرفت ولی  حقیقت حضور ایشان را می توان ناشی از دغدغه و نگرانی حامیان دولت  فراتر از دفاع ایشان در برابر مخالفین دانست که مجموعه اصلاح طلبان و حامیان دولت را بر این حقیقت وا داشته که ریسک حضور روحانی با صلاحدید ایشان  در عرصه انتخابات نپذیرفته که در قالب کاندیدای پوششی  استراتژی خویش را ترسیم نموده اند. این روش و استراتژی در عمل می تواند صلاحیت روحانی را در مرحله تایید در هاله ای از ابهام و مخاطره قراردهد که در روزهای آینده حقیقت عرصه سیاست بر همگان عیان خواهد شد که روحانی جواز ورود به عرصه انتخابات را خواهد یافت یا باید به سمت کاندیدای پوششی شیب نماید و یا هر دوی آنها موفق به عبور از شورای نگهبان خواهند شد و عرصه سیاست در ایران همچنان غیر قابل پیش بینی و محاسبه گری است.

رد صلاحیت دو گانه روحانی و احمدی نژاد، سناریو افراطی ها

چنانچه در چند روز گذشته جناح مقابل به ویژه طیف افراطی و تندرو  با کاندیدا توری ناگهانی احمدی نژاد و نقض عهد و وعده ایشان ، مبنی بر عدم شرکت در انتخابات وارد فاز جدیدی گردیده که رد صلاحیت احمدی نژاد با این اقدامش حتمی خواهد بود و با استفاده از این وضعیت و فضای ایجاد شده  توسط احمدی نژاد بر علیه خودش ، جناح مقابل با علم به رد صلاحیت احمدی نژاد با ابزار رسانه ای و مطرح کردن «رد صلاحیت دو گانه روحانی و احمدی نژاد » در انتخابات در حال پی گیری و به سرانجام رساندن سناریوی  مد نظر خویش هستند که آرامش انتخابات را در توفیق این سناریو می دانند.

گزاره ای انحرافی و خطرناک در موضوع رد صلاحیت روحانی و گره زدن آن به احمدی نژاد با توجه به دو دوره ریاست جمهوری ایشان که می تواند رد صلاحیت هر دو را با تجربه ریاست جمهوری به زعم خویش در سطح افکار عمومی توجیه نمایند.

دیدگاه ها

درگومه در گفته :

کی بود.کی بود.من نبودم..همه بودیدوحمایت کردیدجریان افراطی وانحرافی راتصدیق وهموارکردیدراه رابرای این بهاریون که به هیچ قولی پایبندنبوده وهیچ راه روشنی نداشته برای بودن درصحنه به هرراهی متوصل شدندحتی نفی ولایت واسلام.امابدانندکه این نهضت خدادارد.جنگ رامدیریت نمودیم بنی صدرورجبی رارسوای تاریخ کردیم به اجنبی باج ندادیم تدبیرامام رهبری وهاشمی بود مارهبری مهربان داریم .اماکسی بخواهدنظام رابه چالش بکشدچنان سیلی خواهدخوردکه سرخی صورتش تاابدبماند بیاییدبابصیرت واگاهانه رای وحمایت کنیدچراکه تصمیم کورکورانه برای خودشماهم زحمت درست خواهدکرد واخرش کی بودکی بود .من نبودم دردی دوانخواهدشد

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :